Bydgosta
Home » Roboty budowlane » Szpital im. Biziela
Szpital im. Biziela
Kategoria: Wnętrza
Na terenie Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy prowadziliśmy równolegle prace budowlane wygrane w dwóch przetargach:
Przetarg 1:
Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy polegających na wykonaniu prac modernizacyjnych Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” oraz prace budowlane na obiektach szpitala.
Prace prowadzone były w terminie:
I piętro i oddział intensywnej terapii noworodka od 18.08.2013 do 20.01.2014 r.,
II piętro od 10.02. 2014 r. do 30.04.2014 r.,

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.
Zadanie obejmowało wielobranżowy remont i modernizację części istniejących, pracujących obiektów szpitalnych oraz dostawę, montaż, uruchomienie elementów, urządzeń wbudowywanych w obiekt w trakcie prac budowlanych.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podstawowe dane remontowanych obiektów:
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka w budynku chirurgii dziecięcej 1H na 1 piętrze powierzchnia części remontowanej - 217,21 m2, kubatura - 651,63 m3 .
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w budynku głównym 1A:
- 1 piętro powierzchnia objęta pracami remontowanymi - 874 m2, kubatura 3703,48 m3,
- 2 piętro powierzchnia objęta pracami remontowanymi - 643 m2, kubatura 1929 m3,
Zakres zamówienia obejmował:


Przetarg 2:
Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Prace prowadzone były w terminie od 14.10.2013 r. do 31.01.2014 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy polegających na remoncie pomieszczeń:
Zakres robót obejmował :
pdfReferencje - Modernizacja kliniki połżnictwa, oraz oddziału klinicznego noworotkówpdfReferencje - Prace budowlane na obiektach szpitalapdfReferencje - Prace modernizacyjne Kliniki Położnictwa


do góry

Realizacja: