Bydgosta
Home » Roboty budowlane » Łokietka 44
Łokietka 44
Kategoria: Budynki mieszkalne
Roboty budowlane obejmowały kompleksowe wykonanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową przy ul. Łokietka 44 w Bydgoszczy z wbudowanymi garażami, sieciami, przyłączami, ulicami, chodnikami, parkingami, małą architekturą, zielenią i oświetleniem zewnętrznym”.

Prace realizowano w terminie od 01.09.2008 r. do 30.11.2011 r.


pdfReferencje


do góry

Realizacja: