Strona główna Realizacje

Realizacje

Kategoria: Wnętrza

Kuchnia w szpitalu im. Jana Biziela w Bydgoszczy

Firma Bydgosta Sp. z o.o. zakończyła modernizację kuchni w budynku Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
W zakresie zadania było kompleksowe wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni szpitalnej wraz z wymianą instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wod-kan, c.o., elektrycznych, teletechnicznych i p.poż., wymiana towarowych dźwigów osobowych, dostosowanie wielkości i układu pomieszczeń do projektowanej funkcji, dostosowanie ramp i wejść do budynku dla personelu i dostaw, wykonanie wszystkich niezbędnych prac remontowo – budowlanych wraz z ciężką izolacją posadzek, wymianą stolarki drzwiowej, wybudowaniem szachtu windowego oraz czerpni powietrza do pomieszczenia wentylatorowni, kompleksowe wyposażenie obiektu w urządzenia i meble kuchenne, wykonanie pomieszczeń chłodni i mroźni do przechowywania żywności.
Obiekt kuchni został zaprojektowany w taki sposób, aby móc wydawać także posiłki cateringowe na zewnątrz. Do tego celu wyodrębniono grupę pomieszczeń z przestrzeni kuchennej.